مکس فلایت

سیستم مدیریت انبار ، تدارکات ، برنامه ریزی و فروش-ویژه ایرلاین

سیستم یکپارچه وب مکس فلایت به منظور در نظر گرفتن کامل نیازهای خطوط هوایی داخلی در این سیستم ساخته شده است. این سیستم به صورت ماژولار طراحی شده و شامل بخش های مختلفی از جمله: مدیریت ناوگان، نگهداری خط، مدیریت انبار و موجودی، مدیریت منابع انسانی، حسابداری مالی، مدیریت عملیات پرواز، انتشارات فنی، برنامه ریزی پرواز، فروش بلیط، مدیریت گروه پروازی و ... می باشد.

ساب سیستم ها

MRO مدیریت سفارش، انبار، موجودی قطعات

برنامه ریزی CRS، رزرو، فروش بلیط

برنامه ریزی CRS، رزرو، فروش بلیط

مدیریت گروه پرواز